Mbira: Hwaro Hwetsika

mbira dzenharira

Kingstone Mapupu MUSAMBO wembira kana kuti deze unonzi wakabatsira zvikuru mukurwiwa kwehondo yerusununguko rweZimbabwe apo dzairidzwa masvikiro achipa varwi gwara rakanaka rekufamba naro zvisinei kuti mazuva ano kune vamwe vanotarisira mbira pasi. Kune masvikiro ane chitsamaakabatsira zvikuru muhondo iyi apo varwi vaienda kwavari vachinotsvaga mazano ekuti vatungamirirwe nevadzimu muhondo yekurwisana nemabhunu. […]

Zimbabwe Is 35: A Zvembira Tribute

Zimbabwe is 35 today and it just feels epic and calls for a nice compilation of some tunes that make reference to our independence. Some tunes have mbira, some don’t, they are just fantastic tunes to help us remember. The selection is a quick selection because to do justice to […]